Kancelaria świadczy pełną obsługę prawną przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych.

PRAWO KORPORACYJNE

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną spółkom prawa handlowego. Posiadamy bogate doświadczenie w zakładaniu, przekształcaniu i likwidacji spółek. Swoim klientom doradzamy w zakresie bieżących spraw korporacyjnych. Świadczymy usługi polegające na przygotowywaniu i negocjowaniu umów sprzedaży udziałów, transakcji podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, umarzania udziałów, jak również przygotowujemy dokumentację związaną ze zgromadzeniami wspólników, uchwały zarządu oraz akty wewnętrzne regulujące funkcjonowanie organów spółek.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

Kancelaria w ramach obsługi podmiotów gospodarczych prowadzi doradztwo prawne w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego. Swoim klientom oferujemy pomoc w prowadzeniu spraw związanych z przygotowywaniem wniosków o ogłoszenie upadłości oraz kontroli przebiegu postępowania upadłościowego z pozycji wierzyciela jak i dłużnika.

PRAWO PRACY

Kancelaria świadczy pełną obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie prawa pracy. Przygotowujemy oraz opiniujemy projekty aktów wewnątrzzakładowych wymaganych przepisami prawa tj. regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania jak również opracowujemy wszelkie dokumenty pracownicze takie jak umowy o prace, wypowiedzenia umów, kontrakty czy oświadczenia. Prowadzimy doradztwo w zakresie sporów indywidualnych i zbiorowych z pracownikami, problematyki związków zawodowych, zwolnień grupowych oraz układów zbiorowych. Ponadto reprezentujemy pracowników jak i pracodawców przed sądem pracy oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Specjalizujemy się ponadto w zagadnieniach dotyczących dyskryminacji oraz mobbingu w miejscu pracy.

PRAWO CYWILNE

W ramach usług świadczonych przez Kancelarię mieści się reprezentacja stron w postępowaniu cywilnym przed sądami powszechnymi (sadami rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi) a także innymi podmiotami w sprawach z zakresu:

Prawa rzeczowego:

 • sprawy o zasiedzenie,
 • sprawy o zniesienie współwłasności,
 • sprawy o ustanowienie służebności,
 • sprawy reprywatyzacyjne (ustawa reformie rolnej, ustawa nacjonalizacji przemysłu, ustawa o majątkach opuszczonych i porzuconych, ustawa o nacjonalizacji lasów),
 • sprawy o eksmisję,
 • sprawy o ochronę własności i posiadania,
 • sprawy z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

Prawa spadkowego:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o zachowek,
 • sprawy o dział spadku.

Prawa rodzinnego:

 • sprawy o rozwód i separację,
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa,
 • sprawy o podwyższenie lub obniżenie alimentów.

Ponadto udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, opracowujemy projekty umów oraz innych aktów prawnych.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa administracyjnego Zapewniamy zastępstwo procesowe w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w szczególności w procesach budowlanych (uzyskiwanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, formalnoprawne przygotowywanie inwestycji budowlanych).

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Kancelaria prowadzi postępowania mające na celu windykację należności od dłużników w ramach postępowania polubownego oraz postępowania sądowego. Pomoc prawna w zakresie windykacji wierzytelności, polega na prowadzeniu działań przesądowych oraz postępowań sądowych o zapłatę (postępowanie upominawcze i nakazowe). Zapewniamy również reprezentacje strony w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem