Kredyty frankowe

W 2008 kurs franka szwajcarskiego wynosił niespełna 2 złote. To spowodowało, że wśród kredytobiorców dużą popularność zyskały kredyty frankowe. Od 2015 roku sytuacja uległa jednak drastycznej zmianie. Kurs franka drastycznie wzrósł. Tani kiedyś kredyt we frankach stał się ogromnym obciążeniem dla kilkuset tysięcy gospodarstw domowych.

Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc frankowiczom w sprawach obejmujących kredyty frankowe. Reprezentujemy klientów, którzy zdecydowali się wystąpić o unieważnienie umowy kredytowej lub odfrankowienie kredytu.

Unieważnienie kredytu

Umowy kredytu hipotecznego w złotówkach ze zmiennym oprocentowaniem zawierają mechanizmy, które przerzucają na kredytobiorcę ciężar negatywnych skutków rosnących stóp procentowych i wysokiego poziomu inflacji. Unieważnienie kredytu złotówkowego opartego o WIBOR jest rozwiązaniem dla osób, które zmagają się ze sporym obciążeniem, jakim są raty za zakup nieruchomości.

Nasza kancelaria reprezentuje klientów w sprawach o unieważnienie kredytu złotówkowego opartego o WIBOR. Dokonujemy szczegółowej analizy umowy, sporządzamy pisma i reprezentujemy kredytobiorcę przed sądem.

Kredyty frankowe - Łódź

Zapraszamy do naszej kancelarii

  • Łódź, ul. Legionów 93/95 lok nr. 6
  • Radca prawny – Prawnik Justyna Szondelmajer: 668 511 255
  • Radca prawny – Prawnik Marek Wnuk:  501 020 845

Sankcja kredytu darmowego

Sankcje kredytu darmowego są sposobem na zabezpieczenie interesów kredytobiorców przed nieuczciwymi praktykami firm pożyczkowych oraz innych instytucji oferujących kredyty. Na czym polega? W przypadku, kiedy kredytodawca narusza prawa konsumenta (przytoczone w art.45 ustawy o kredycie konsumenckim), to kredytobiorca może zwrócić kredyt bez odsetek, w ustalonym terminie i w ustalony sposób.

Aby konsument mógł powołać się na sankcje kredytu darmowego, to muszą być spełnione określone warunki. Kredytobiorca musi także złożyć odpowiednie oświadczenie na piśmie. Prawnik zadba o to, by było ono sporządzone na wysokim poziomie pod względem merytorycznym.

Prawnik – Radca prawny

Umowy kredytów bankowych to skomplikowana kwestia, często niezrozumiała dla kredytobiorców. Jej zapisy są formułowane w taki sposób, że konsument nie jest w stanie wyciągnąć z nich kluczowych informacji. Efektem nieznajomości mechanizmów umów kredytowych jest podpisywanie, często niekorzystnych zobowiązań przez kredytobiorców. Doświadczony prawnik, radca prawny może dokonać wnikliwej analizy i dostarczyć niezbędnych informacji, które wpłyną na podjęcie decyzji potencjalnego kredytobiorcy.

Nasza kancelaria reprezentuje klientów w sporach z bankami. Prawnik, radca prawny świadczy pomoc prawną obejmującą kwestie m.in.: kredytów frankowych, unieważnienia kredytu złotówkowego, unieważnienie kredytu WIBOR czy sankcje kredytu darmowego.

Zapraszamy do naszej kancelarii – Łódź, ul. Legionów 93/95.