Masz w planie kupno nieruchomości, masz problem z prawem własności – doradzimy. Jesteś developerem skorzystaj z kompleksowej obsługi prawnej.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w prawnej problematyce obrotu nieruchomościami. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną zarówno osobą fizycznym, zarządcom nieruchomości, wspólnotowym mieszkaniowym jak i deweloperom.

W ramach świadczenia usług z zakresu prawa nieruchomości:

 • przeprowadzamy badania prawne nieruchomości i regulujemy ich stany prawne;

Sporządzamy oraz opiniujemy umowy, w tym:

 • umowy ustanowienia użytkowania wieczystego,
 • umowy kupna – sprzedaży nieruchomości,
 • umowy zniesienia współwłasności,
 • umowy przewłaszczcenia nieruchomości na zabezpieczenie,
 • umowy działu spadku lub podziału majątku wspólnego małżonków, w skład których wchodzi nieruchomość;
 • umowy deweloperskie.
rzut

Pomagamy w sprawach sądowych jak również przygotowujemy umowy w zakresie służebności gruntowych w tym:

 • służebność drogi koniecznej,
 • służebność przesyłu,
 • służebność mieszkania oraz dożywocia.

Naszych klientów reprezentujemy w sprawach przed sądami wieczystoksięgowymi, w tym o:

 • zakładanie ksiąg wieczystych,
 • dokonywanie i wykreślanie wpisów w księgach wieczystych,
 • uzgadnianie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • zezwolenie na wgląd do akt księgi wieczystej.

Doradzamy i prowadzimy sprawy sądowe dotyczące:

 • zniesienia współwłasności,
 • zasiedzenia,
 • eksmisje
 • wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości,
 • rozliczenia nakładów na nieruchomość,

Nasza Kancelaria posiada również sukcesy w zakresie postępowań dotyczących tzw. nieruchomości dekretowych warszawskich, wywłaszczonych na podstawie Dekretu Bieruta.

hands-1176674_1280
money-1255667_1280

Wysokość oraz forma wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczenia usług jest każdorazowo ustalana w porozumieniu z Klientem. Ceny za usługi świadczone przez Kancelarię są pochodną wybranej przez Klienta formy współpracy (jednorazowa lub stała) oraz charakteru sprawy i przewidywanego nakładu pracy.

 

 

Do wszystkich należności Kancelarii doliczany jest podatek od towarów i usług VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.
Zapraszamy do zapoznania się z zakresem usług świadczonych przez Kancelarię.