dr_3

Jesteś pracownikiem obawiasz się, że twoje prawa są łamane – zadzwoń.

Jesteś pracodawcą nie wiesz czy właściwie chcesz postąpić – doradzimy.

Prawo pracy do dziedzina prawa, która dotyka bezpośrednio zarówno pracowników jak również pracodawców. Nasza Kancelaria prowadzi sprawy związane z roszczeniami pracowników poprzez bieżące doradztwo oraz prowadzenie spraw sądowych w zakresie odwołań od wypowiedzeń umów o pracę, w którym pracownicy domagają się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia do pracy lub wypłaty odszkodowania z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę, jak również sprawy związane z zakazem konkurencji oraz czasem pracy.

Z zakresu prawa pracy  posiadamy bogate doświadczenie w sprawach z zakresu mobbingu oraz dyskryminacji. Pomagamy również naszym klientom w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczących wypłaty świadczeń z zakładu ubezpieczeń społecznych.

Świadczymy również kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa pracy na rzecz pracodawców, którzy na co dzień mierzą się z problemami z zakresu zatrudniania pracowników .

Judge gavel with Justice lawyers, Businessman in suit or lawyer working on a documents in courtroom. Legal law, advice and justice concept.
man report stack paper folder close up stacking of office working document with paper legal paperwork on top

Do zakresu spraw prowadzonych przez Naszą Kancelarię zaliczamy sprawy z zakresu:

  • odwołań od wypowiedzeń umów o pracę,
  • zapłaty odprawy z tytułu zwolnień grupowych oraz odprawy emerytalnej i pośmiertne,
  • ustalenia istnienia stosunku pracy ,
  • ustalenia treści stosunku pracy
  • zakazu konkurencji (umowy, odszkodowania),
  • mobbingu i dyskryminacji (odszkodowania, zadośćuczynienia),
  • czasu pracy (roszczenia z tytułu nadgodzin).