Twoje prawa jako konsumenta są łamane – pomożemy Ci przejść przez postępowanie reklamacyjne. Masz długi zapewnimy Ci proces oddłużania.

Nasza Kancelaria wspiera konsumentów poprzez pomoc w walce o egzekwowanie przysługujących im praw. W zakresie prawa konsumenckiego Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie obsługi konsumentów jak również podmiotów gospodarczych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom prywatnym w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń reklamacyjnych wobec:

  • sprzedawców komisowych samochodów (w tym także zakupu od osób prywatnych),
  • deweloperów,
  • wykonawców usług remontowo-budowlanych i stolarskich,
  • biur podróży.
  • z tytułu nienależytego (wadliwego) wykonania umowy (dzieła) lub sprzedaży niezgodnego z umową (wadliwego) pojazdu.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe prowadzone z inicjatywy osób fizycznych, które są niewypłacalne z przyczyn od nich niezależnych. Postępowanie upadłościowe opiera się na przepisach ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Warto zaznaczyć, że prawo do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości ma dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych.

Nasz zespół pomaga ogłaszać upadłość konsumencką klientom z całej Polski. Posiadamy na swoim koncie wiele sukcesów z tej dziedziny zakończonych w większości przypadków umorzeniem wszystkich istniejących zobowiązań.

Skuteczny prawnik Łódź - upadłość konsumencka

Zapraszamy do naszej kancelarii

  • Łódź, ul. Legionów 93/95 lok nr. 6
  • Radca prawny – Prawnik Justyna Szondelmajer: 668 511 255
  • Radca prawny – Prawnik Marek Wnuk:  501 020 845
Upadłość konsumencka - kancelaria Łódź

Upadłość konsumencka – pomoc prawna – kancelaria Łódź

W ramach współpracy możemy zaproponować kompleksową reprezentację na wszystkich etapach postępowania o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej tj: pomagamy przygotować dokumentację, formułujemy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, przygotowujemy pisma procesowe w ramach prowadzonego postępowania, pomagamy w opracowaniu planu spłaty zobowiązań finansowych wobec wierzycieli oraz utrzymujemy stały kontakt z syndykiem, tak aby przebieg postępowania upadłościowego być możliwie jak najmniej dotkliwy dla osoby której dotyczy.

Upadłość konsumencka – skuteczny Radca prawny – Prawnik Łódź

W jakkolwiek trudnej sytuacji byś się nie znalazł, to prawnik pomoże wdrożyć skuteczne działania, które pozwolą Ci spać spokojnie. Obsługa prawna naszej kancelarii obejmuje kompleksową pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej: sporządzimy odpowiednią dokumentację, pomożemy stworzyć wiarygodny plan spłaty, będziemy reprezentować Twoje interesy przed sądem. Radca prawny będzie służył profesjonalnym wsparciem na każdym etapie w postępowaniu upadłościowym.