Twoje prawa jako konsumenta są łamane – pomożemy Ci przejść przez postępowanie reklamacyjne. Masz długi zapewnimy Ci proces oddłużania.

Nasza Kancelaria wspiera konsumentów poprzez pomoc w walce o egzekwowanie przysługujących im praw. W zakresie prawa konsumenckiego Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie obsługikonsumentówjak również podmiotów gospodarczych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom prywatnym w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń reklamacyjnych wobec:

  • sprzedawców komisowych samochodów (w tym także zakupu od osób prywatnych),
  • deweloperów,
  • wykonawców usług remontowo-budowlanych i stolarskich,
  • biur podróży.
  • z tytułu nienależytego (wadliwego) wykonania umowy (dzieła) lub sprzedaży niezgodnego z umową (wadliwego) pojazdu.
Lawyer shows where you need to sign in divorce certificate.

Zapraszamy do naszej kancelarii

  • Łódź, ul. Legionów 93/95 lok nr. 6
  • Radca prawny – Prawnik Justyna Szondelmajer: 668 511 255
  • Radca prawny – Prawnik Marek Wnuk:  501 020 845
Lockdown shop market closed due to coronavirus pandemic door locked with chain. Bankruptcy of a business during long quarantine

Upadłość konsumencka 

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe prowadzone z inicjatywy osób fizycznych, które są niewypłacalne z przyczyn od nich niezależnych. Nasz zespół pomaga ogłaszać upadłość konsumencką klientom z całej Polski. Posiadamy na swoim koncie wiele sukcesów z tej dziedziny zakończonych w większości przypadków umorzeniem wszystkich istniejących zobowiązań.

W ramach współpracy możemy zaproponować kompleksową reprezentację na wszystkich etapach postępowania o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej tj: pomagamy przygotować dokumentację, formułujemy wniosek o ogłoszenie upadłości, przygotowujemy pisma procesowe w ramach prowadzonego postępowania oraz utrzymujemy stały kontakt z syndykiem, tak aby przebieg postępowania upadłościowego być możliwie jak najmniej dotkliwy dla osoby której dotyczy.

Radca prawny – Prawnik

W jakkolwiek trudnej sytuacji byś się nie znalazł, to prawnik pomoże wdrożyć skuteczne działania, które pozwolą Ci spać spokojnie. W naszej kancelarii, dowiesz się jak doprowadzić do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Radca prawny będzie służył profesjonalnym wsparciem na każdym etapie postępowania.

Główny obszarem naszej działalności jest przede wszystkim Łódź, ale nasze usługi skierowane są również do osób z całej Polski.