Twoje prawa jako konsumenta są łamane – pomożemy Ci przejść przez postępowanie reklamacyjne. Masz długi zapewnimy Ci proces oddłużania.

Nasza Kancelaria wspiera konsumentów poprzez pomoc w walce o egzekwowanie przysługujących im praw. W zakresie prawa konsumenckiego Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie obsługikonsumentówjak również podmiotów gospodarczych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom prywatnym w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń reklamacyjnych wobec:

  • sprzedawców komisowych samochodów (w tym także zakupu od osób prywatnych),
  • deweloperów,
  • wykonawców usług remontowo-budowlanych i stolarskich,
  • biur podróży.
  • z tytułu nienależytego (wadliwego) wykonania umowy (dzieła) lub sprzedaży niezgodnego z umową (wadliwego) pojazdu.
Lawyer shows where you need to sign in divorce certificate.
Lockdown shop market closed due to coronavirus pandemic door locked with chain. Bankruptcy of a business during long quarantine

Upadłość konsumencka 

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe prowadzone z inicjatywy osób fizycznych, które są niewypłacalne z przyczyn od nich niezależnych. Nasz zespół pomaga ogłaszać upadłość konsumencką klientom z całej Polski. Posiadamy na swoim koncie wiele sukcesów z tej dziedziny zakończonych w większości przypadków umorzeniem wszystkich istniejących zobowiązań.

W ramach współpracy możemy zaproponować kompleksową reprezentację na wszystkich etapach postępowania o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej tj: pomagamy przygotować dokumentację, formułujemy wniosek o ogłoszenie upadłości, przygotowujemy pisma procesowe w ramach prowadzonego postępowania oraz utrzymujemy stały kontakt z syndykiem, tak aby przebieg postępowania upadłościowego być możliwie jak najmniej dotkliwy dla osoby której dotyczy.