Doświadczony prawnik – prowadzenie spraw rozwodowych w Łodzi

Sprawy rozwodowe to jedne z najtrudniejszych sytuacji w życiu człowieka. Nacechowane są niezwykle dużą dawką emocji, które często zaburzają właściwy osąd, motywują do podejmowania niewłaściwych decyzji. Prawnik, który zajmuje się tego typu sprawami ( jak również innymi sprawami z zakresu prawa rodzinnego) musi być empatyczny, ale też pewny siebie, by zagwarantować klientowi poczucie bezpieczeństwa. Rozwody generują ogromne pokłady negatywnych uczuć u (często skonfliktowanych) byłych małżonków. Radca prawny ma za zadanie zmierzyć się z nimi i maksymalnie ograniczyć ich konsekwencje.

Rozwód to nic innego, jak rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd. Aby mógł zapaść wyrok rozwiązujący małżeństwo, to musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia, zerwane nieodwracalnie zostały więzi uczuciowe, fizyczne i gospodarcze (małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego).

Prowadzenie spraw rozwodowych wymaga doświadczenia i wiedzy. Niejednokrotnie przedmiotem sporów miedzy dotychczasowymi małżonkami jest nie tylko podział majątku, ale również podział opieki nad dziećmi. To delikatna kwestia, której rozwiązanie ma przede wszystkim służyć dobru małoletnich dzieci. Zdarza się, że z tego powodu zostaje odebrana lub ograniczona władza rodzicielska jednego z rodziców. Prawnik musi pomóc sformalizować pewne ustalenia, jakimi są: ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, ustalenie alimentów i kontaktów z dzieckiem.

Polskie prawo rodzinne przewiduje dwa rodzaje rozwodów:

 • rozwód bez orzekania o winie (za porozumieniem stron) – małżonkowie zrzekają się roszczeń w stosunku do siebie,
 • rozwód z orzekaniem o winie – sąd może zasądzić alimenty na rzecz jednego z małżonków.

Wybór konkretnego rozwiązania wiąże się zatem z pewnymi konsekwencjami. Radca prawny pomoże wybrać właściwe i podejmie w naszym imieniu działania, których rezultaty będą odpowiedzią na zabezpieczenie interesów klienta. Nasza kancelaria to zespół profesjonalistów, który prowadzenie spraw rozwodowych opiera na doświadczeniu, rzetelności i zrozumieniu.

Prawnik Łódź - sprawy rozwodowe

Zapraszamy do naszej kancelarii

 • Łódź, ul. Legionów 93/95 lok nr. 6
 • Radca prawny – Prawnik Justyna Szondelmajer: 668 511 255
 • Radca prawny – Prawnik Marek Wnuk:  501 020 845
Radca prawny Łódź - sprawy rozwodowe

Sprawy rozwodowe obejmują szereg działań:

 • porady prawne,
 • sporządzanie niezbędnych pism rozwodowych,
 • kompletowanie materiałów dowodowych i przygotowywanie wniosków dowodowych,
 • udział w mediacjach między małżonkami,
 • reprezentowanie klienta przed sądem,
 • pomoc w ustaleniach obejmujących podział majątku,
 • pomoc prawna w kwestii ustalenia alimentów,
 • pomoc prawna w kwestii ustalenia podziału opieki nad małoletnim dzieckiem.

Każdy prawnik naszej kancelarii oferuje kompleksową, skuteczna pomoc prawną na każdym etapie postępowania rozwodowego w sprawach rozwodowych:

Bazując na doświadczeniu i kompetencjach Nasza kancelaria zapewnia wsparcie na poziomie formalnym, jak również emocjonalnym. Prowadzenie spraw rozwodowych opieramy na poczuciu bezpieczeństwa i komfortu naszych klientów.