dr_3

Gdy ktoś wyrządzi Ci szkodę – pomożemy uzyskać stosowne odszkodowanie.

Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowania powypadkowe, komunikacyjne, odszkodowania z OC sprawcy jak również sprawy o zadośćuczynienie. Zapewniamy opiekę poszkodowanym na każdym etapie postępowania odszkodowawczego tj. od momentu zgłoszenia szkody, poprzez załatwianie formalności przed towarzystwami ubezpieczeniowymi aż do momentu zakończenia postępowania w sądzie.

Często zdarza się, że firma ubezpieczeniowa odmawia wypłaty odszkodowania, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który oceni zasadność wystąpienia z powództwem sądowym. Zdajemy sobie sprawę, iż ubiegając się o odszkodowanie bądź zadośćuczynienie, klienci często muszą występować przeciwko całej machinie, która będzie starała się zdyskredytować ich żądania, dlatego też zachęcamy do kontaktu z Naszą Kancelarią.

dach

Prowadzimy sprawy o:

  • Odszkodowania komunikacyjne,
  • Odszkodowania majątkowe,
  • Zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia,
  • Odszkodowanie za błąd medyczny i zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej,
  • Odszkodowanie za wypadek w pracy.