Boisz się odpowiedzialności przez Urzędem Skarbowym – zadzwoń znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.

Jedną ze specjalizacji naszej Kancelarii jest prawo podatkowe. Prawo podatkowe cechuje się wysokim stopniem skomplikowania szczególnie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ale również dla osób fizycznych – stąd wskazane jest by korzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów/radców prawnych w tym zakresie.

teamwork  business woman accounting concept financial in office
miarka

Naszym klientom doradzamy w zakresie:

  • podatku dochodowego,
  • podatku od spadków i darowizn,
  • podatku od nieruchomości,
  • odpowiedzialności karno-skarbowej,
  • innych danin i opłat o charakterze publicznoprawnym.

Kancelaria zajmuje się również świadczeniem pomocy prawnej w sporządzaniu dokumentacji oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach podatkowych oraz karnoskarbowych. W ramach naszej działalności opracowujemy odwołania, a także skargi administracyjne od decyzji podatkowych i świadczymy usługi zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.