Sam rozwód nie stanowi o tym, że wszystkie sprawy między małżonkami zostały zakończone. Sąd w wyroku orzekającym nie zawiera zapisów, które rozstrzygają podział majątku po rozwodzie. Związane jest to z ryzykiem nadmiernej zwłoki w samym postępowaniu rozwodowym.

Podział majątku wspólnego współmałżonków

Podział majątku, to kwestia, która podejmowana jest z reguły po rozwodzie, w osobnym postępowaniu. Decyzje podejmowane na tym etapie wiążą się z długofalowymi konsekwencjami finansowymi i emocjonalnymi. Warto zatem, by doświadczony prawnik wsparł działania byłych małżonków. Należy zaznaczyć, że podziałowi nie podlega majątek osobisty każdego z małżonków, a tylko majątek wspólny.

Co wchodzi w skład majątku?

Przede wszystkim mienie, które zostało zgromadzone przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Należą do niego: dobra ruchome i nieruchome, obligacje, dochody z tytułu najmu i dzierżawy, dochody z pracy zawodowej, gospodarczej, dochody z inwestycji. Podziału majątku można dokonać na dwa sposoby: umowny podział majątku i sądowy podział majątku.

Kluczowe w wyborze odpowiedniego rozwiązania okazują się być relacje, które łączą byłych małżonków oraz ich sytuacja ekonomiczna. Istnieje również możliwość dokonania podziału majątku wspólnego jeszcze przed rozwodem. Kompetentny radca prawny naszej kancelarii z miasta Łódź pomoże w wyborze właściwego działania, którego efekt zaspokoi potrzeby i oczekiwania każdej ze stron. Formalności związane z wszczęciem sądowej procedury podziału majątku mogą być skomplikowane. Wniosek o podział majątku powinien być zawarty w pozwie o rozwód składanym do sądu okręgowego.

W przypadku nowego postępowania (po ustaniu wspólności majątkowej) wniosek taki należy złożyć do sądu rejonowego. Niestety nie ma uniwersalnego wzoru takiego wniosku. Dlatego jego sporządzeniem powinien się zająć prawnik.

Sprawy o podział majątku – Skuteczny prawnik Łódź

Z momentem zawarcia związku małżeńskiego powstaje tzw. wspólność majątkowa. Ma to miejsce w przypadku, kiedy małżonkowie nie zdecydowali się na podpisanie umowy o rozdzielności majątkowej lub umowy intercyzy ( zniesienie współwłasności). Wraz z rozwiązaniem małżeństwa ustaje wspólność ustawowa. Z reguły właśnie wtedy byli małżonkowie decydują się na podział majątku, który z reguły odbywa się na drodze odrębnego postępowania sądowego.

Sprawy o podział majątku są z reguły złożone. W toku postępowania często dochodzi do nieporozumień. Aby postępowanie nie generowało dodatkowych kosztów i nie przedłużało się w czasie, to warto zwrócić się do doświadczonego radcy prawnego, który zaoferuje kompleksowe wsparcie prawne przy podziale majątku. Obsługa prawna w tym zakresie obejmuje m.in.:

  • sporządzenie odpowiednich pism procesowych,
  • reprezentowanie przed sądem,
  • prowadzenie rozmów ze stroną przeciwną,
  • pomoc w ustaleniu udziałów w majątku wspólnym,
  • przygotowanie spisu majątku do podziału,
  • pomoc w egzekucji zasądzonego w podziale majątku.

Radca prawny naszej kancelarii pomoże w zrozumieniu praw i obowiązków, wskaże właściwe rozwiązanie i będzie towarzyszył klientowi na każdym etapie współpracy zapewniając niezbędny komfort i poczucie bezpieczeństwa. Skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz profesjonalnego wsparcia.

Jeśli interesuje Cię prawnik, który posiada duże doświadczenie w sprawach rozwodowych, skontaktuj się z naszą kancelarią – zapraszamy!

Podział majątku - Skuteczny prawnik Łódź

Zapraszamy do naszej kancelarii

  • Łódź, ul. Legionów 93/95 lok nr. 6
  • Radca prawny – Prawnik Justyna Szondelmajer: 668 511 255
  • Radca prawny – Prawnik Marek Wnuk:  501 020 845