Sam rozwód nie stanowi o tym, że wszystkie sprawy między małżonkami zostały zakończone. Sąd w wyroku orzekającym nie zawiera zapisów, które rozstrzygają podział majątku. Związane jest to z ryzykiem nadmiernej zwłoki w samym postępowaniu rozwodowym.

Podział majątku

Podział majątku, to kwestia, która podejmowana jest z reguły po rozwodzie, w osobnym postępowaniu. Decyzje podejmowane na tym etapie wiążą się z długofalowymi konsekwencjami finansowymi i emocjonalnymi. Warto zatem, by doświadczony prawnik wsparł działania byłych małżonków. Warto zaznaczyć, że podziałowi nie podlega majątek osobisty każdego z małżonków, a tylko majątek wspólny.

Co wchodzi w jego skład?

Przede wszystkim mienie, które zostało zgromadzone przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Należą do niego: dobra ruchome i nieruchome, obligacje, dochody z tytułu najmu i dzierżawy, dochody z pracy zawodowej, gospodarczej, dochody z inwestycji. Podziału majątku można dokonać na dwa sposoby: umowny podział majątku i sądowy podział majątku.

Kluczowe w wyborze odpowiedniego rozwiązania okazują się być relacje, które łączą byłych małżonków oraz ich sytuacja ekonomiczna. Istnieje również możliwość dokonania podziału majątku wspólnego jeszcze przed rozwodem. Kompetentny radca prawny naszej kancelarii z miasta Łódź pomoże w wyborze właściwego działania, którego efekt zaspokoi potrzeby i oczekiwania każdej ze stron. Formalności związane z wszczęciem sądowej procedury podziału majątku mogą być skomplikowane. Wniosek o podział majątku powinien być zawarty w pozwie o rozwód składanym do sądu okręgowego.

W przypadku nowego postępowania (po ustaniu wspólności majątkowej) wniosek taki należy złożyć do sądu rejonowego. Niestety nie ma uniwersalnego wzoru takiego wniosku. Dlatego jego sporządzeniem powinien się zająć prawnik.

Radca prawny naszej kancelarii pomoże w zrozumieniu praw i obowiązków, wskaże właściwe rozwiązanie i będzie towarzyszył klientowi na każdym etapie współpracy zapewniając niezbędny komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Podział majątku

Zapraszamy do naszej kancelarii

  • Łódź, ul. Legionów 93/95 lok nr. 6
  • Radca prawny – Prawnik Justyna Szondelmajer: 668 511 255
  • Radca prawny – Prawnik Marek Wnuk:  501 020 845