Prowadzisz firmę – pomożemy Ci odnaleźć się w gąszczu przepisów prawnych.

Ze względu na duży poziom skomplikowania polskiego prawa gospodarczego, obsługa prawna firm jest jedną z najbardziej wymagających dziedzin praktyki prawnej. Posiadane przez nas doświadczenie sprawia jednak, że bardzo dobrze orientujemy się w jego niuansach, przez co usługi z zakresu obsługi prawnej firm wykonujemy w sposób bardzo skuteczny i profesjonalny. Nasi klienci mogą liczyć na w pełni rzetelną informację na temat przebiegu spraw, w których są przez nas reprezentowani. Dzięki temu oferowanej przez nas obsłudze prawnej firm naprawdę można zaufać.

Oferujemy pomoc w formie stałej obsługi prawnej, przyjmujemy również jednorazowe zlecenia. Na życzenie usługi świadczymy także w siedzibie Klienta.

Double Exposure Image of Business and Finance - Businessman with report chart up forward to financial profit growth of stock market investment.
paper-3309829_1280

Oferujemy następujące usługi z zakresu obsługi prawnej firm:

 • zakładanie, przekształcanie i likwidacje spółek,
 • rejestracja podmiotów gospodarczych w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgłaszanie zmian w rejestrze,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej ze zgromadzeniami wspólników, uchwały zarządu i akty regulujące funkcjonowanie organów,
 • doradztwo prawne w bieżących sprawach korporacyjnych,
 • przygotowanie i negocjowanie umów,
 • opracowywanie aktów wewnątrzzakładowych,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami, organami administracji, organami egzekucyjnymi lub w procesie mediacji,
 • doradztwo w zakresie sporów indywidualnych i zbiorowych z pracownikami,
 • reprezentowanie przed sądem pracy oraz przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenie windykacji należności,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów w obrocie gospodarczym.

Zapraszamy do skorzystania z wysokiej jakości oferowanej przez nas usługi jaką jest obsługa prawna firm.