Kompleksowa usługa prowadzenia spraw o alimenty – prawnik Łódź

Alimenty to obowiązek dostarczania środków utrzymania na rzecz osób fizycznych, które samodzielnie nie są w stanie sobie ich zapewnić. Zobowiązane do takich świadczeń są z reguły osoby najbliższe. Podstawą prawną, która reguluje zakres i zasady świadczeń alimentacyjnych jest prawo rodzinne, a konkretnie Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

W praktyce sprawy alimentacyjne dotyczą najczęściej zobowiązań rodziców wobec dzieci. W sytuacji kiedy orzeczony został rozwód lub separacja dzieci pozostają z reguły pod opieką jednego z rodziców, który codziennie ponosi koszty ich utrzymania. Drugi rodzic ma wtedy obowiązek uczestniczenia w tych kosztach poprzez świadczenie alimentacyjne. To sąd orzeka komu i w jakiej wysokości przyznane są alimenty. Dzieje się to na drodze sądowej, zazwyczaj podczas sprawy rozwodowej lub sprawy o separację. W takich przypadkach niezbędnym okazuje się być wsparcie specjalisty, którym jest doświadczony prawnik.

Alimenty i ich zakres uzależnione są od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od finansowych możliwości zobowiązanego. Przez usprawiedliwione potrzeby rozumie się potrzeby, których zaspokojenie zapewni dziecku prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Rozwój ten uzależniony jest oczywiście od wieku dziecka oraz od jego uzdolnień.

Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną, która obejmuje sprawy alimentacyjne i szeroki zakres działań związanych z ich kwestią. Doświadczony i kompetentny prawnik będzie służył profesjonalnym wsparciem na każdym etapie współpracy zapewniając komfort i niezbędne poczucie bezpieczeństwa.

Prawnik alimenty Łódź

Zapraszamy do naszej kancelarii

 • Łódź, ul. Legionów 93/95 lok nr. 6
 • Radca prawny – Prawnik Justyna Szondelmajer: 668 511 255
 • Radca prawny – Prawnik Marek Wnuk:  501 020 845
Prawnik sprawy alimentacyjne Łódź

Prawo do alimentów przysługuje:

 • dzieciom;
 • rodzicom;
 • dziadkom;
 • wnukom;
 • rodzeństwu;
 • przysposobionemu;
 • byłemu małżonkowi;
 • pasierbowi.

Sąd każdorazowo indywidualnie rozpatrzy każdy wniosek, zanim zdecyduje, czy prawo do alimentów rzeczywiście danej osobie się należy. Prawdopodobieństwo uzyskania korzystnego wyroku sądowego zwiększa się, jeśli sprawa o alimenty prowadzona jest w imieniu klienta przez dobrego adwokata.

Sprawy prowadzone przez naszych specjalistów nader często kończą się uzyskaniem pozytywnego rozstrzygnięcia dla naszych klientów. Korzystając z bogatego doświadczenia zawodowego, nasi adwokaci są w stanie odpowiednio uargumentować każdy pozew, a także pozyskać i przedstawić na sali rozpraw niezbędne materiały dowodowe. Pamiętać należy, że prawomocna decyzja sądu o tym, że zapłata alimentów przez pozwanego jest konieczna jest decyzją nieodwołalną.

Doświadczony prawnik – Sprawy alimentacyjne – kancelaria Łódź

Sprawy o alimenty zawsze są wyjątkowo trudne dla obu stron postępowania. Co za tym idzie, bardzo łatwo tu o choćby teoretycznie proste błędy, które jednak doprowadzić w konsekwencji mogą nawet do przegranej sprawy. Aby tego uniknąć, warto zasięgnąć pomocy profesjonalnego adwokata specjalizującego się w tego typu sprawach – jeśli szukasz adwokata od spraw o alimenty w Łodzi to zapraszamy do naszej kancelarii. Profesjonalna reprezentacja podczas sprawy może znacząco przyczynić się do korzystnego dla nas wyroku sądowego.

Wszelkie sprawy o alimenty na dziecko (i nie tylko), niezależnie od stopnia skomplikowania, czy wysokości żądanej kwoty traktujemy bardzo poważnie i w sposób kompleksowy. Zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie postępowania i wspólnie z klientem przygotowujemy optymalną linię obrony. Naszą kancelarię cechuje bardzo wysoka skuteczność – zawsze staramy się doprowadzić każdą sprawę do końca i świadczymy najwyższej jakości pomoc prawną, nawet, jeśli dana sprawa o alimenty jest wyjątkowo trudna i niejednoznaczna. Przypominamy jednak w tym miejscu, że alimenty na dziecko niepełnoletnie, są obowiązkiem bezwarunkowym każdego rodzica, który nie uczestniczy aktywnie w jego wychowaniu.

Wszelkie prowadzone przez nas sprawy alimentacyjne traktujemy priorytetowo. Staramy się wywalczyć jak najkorzystniejszy wyrok sądowy dla każdego klienta. Sprawy prowadzimy na każdym etapie postępowania – naszą pomoc oferujemy również na etapie egzekucyjnym.

W przypadku, gdy dłużnik, pomimo wyroku sądowego, nadal zalega ze spłatą, może przeciw niemu zostać skierowany wniosek o rozpoczęcie egzekucji komorniczej. Na życzenie klienta, którego sprawę prowadziliśmy, nasz adwokat przygotuje niezbędną dokumentację i skieruje w jego imieniu odpowiedni wniosek do wybranego komornika sądowego.

Warto pamiętać, że alimenty mogą zostać uzyskane nie tylko na dziecko. Pozew o alimenty złożony może zostać między innymi przez dorosłe już dziecko przeciwko rodzicowi – a szanse na ich uzyskanie są naprawdę wysokie, zwłaszcza, jeśli skuteczny prawnik udowodni, że jego klient nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, choćby ze względu na podjętą naukę na studiach.

Prawnik Łódź – Kontakty z dzieckiem

Zakończenie małżeństwa niejednokrotnie wymaga również ustalenia zasad, które będą regulowały kontakty z dzieckiem. Niejednokrotnie ma to miejsce na sali sądowej. Szczególnie, kiedy pełna władza rodzicielska zostanie powierzona jednemu z rodziców, a relacje byłych współmałżonków nie uniemożliwiają osiągnięcie kompromisu. W takim przypadku warto zwrócić się o pomoc do specjalisty. Doświadczony prawnik wskaże właściwe rozwiązanie, będzie reprezentował interesy klienta przed sądem i pomoże wyegzekwować wspólnie podjęte ustalenia.

Jeśli chcesz ustalić kontakty z dzieckiem, uzyskać alimenty od byłego małżonka ale napotykasz na swojej drodze trudności, to zapraszamy do naszej kancelarii w mieście Łódź. Otrzymasz profesjonalne wsparcie, w trakcie którego radca prawny podejmie działania zmierzające do ustalenia zasad oraz ich przestrzegania przez oboje byłych małżonków.

Kancelaria oferuje również pomoc prawną, która obejmuje wsparcie w sprawach, takich jak: sprawy o rozwód i sprawy o podział majątku. Współpracując z naszą kancelarią otrzymujesz również gwarancję, że działania podejmowane przez nasz zespół opierają się na najważniejszych zasadach, które definiuje prawo rodzinne.

Kontakt z dzieckiem